جمله و نقل قول  جملات پول و ثروت

جملات زیبا جرج برنارد شاو - وقت خود را صرف پرسش های اجتماعی به هدر نده. مشکل فقرا، فقر است؛ مشکل ثروتمندان، بی فایدگی است

بیوگرافی

ملیت :   ایرلند
تولد:  July 26, 1856
وفات:   November 02 , 1950