جمله و نقل قول  بیتلز

جملات زیبا بیتلز - تمام چیزی که نیاز داری عشق است

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   انگلیس