جمله و نقل قول  جملات مرگ

جملات زیبا ویرجینیا وولف - یک نفر باید بمیرد تا بقیۀ ما قدر زندگی را بیشتر بدانیم

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   بریتانیا
تولد:  January 25, 1882
وفات:   March 28 , 1941