جمله و نقل قول  جملات پول و ثروت

جملات زیبا جان دی. راکفلر - من راه هایی برای پول درآوردن بلدم که شما هیچ چیز در موردشان نمی دانید

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  July 08, 1839
وفات:   May 23 , 1937