جمله و نقل قول  کنت نربرن

جملات زیبا کنت نربرن - یادت باشد که تو عشق را انتخاب نمیکنی، عشق تو را انتخاب میکند. تنها کاری که واقعا میتوانی بکنی اینست که وقتی به زندگیت میاید آن را به خاطر تمام ابهامش بپذیری

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  July 03, 1946