جمله و نقل قول  پائولو کوئیلو

جملات زیبا پائولو کوئیلو - من برای گوش کردن به موسیقی به حداکثر تمرکز نیاز دارم

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   برزیل
تولد:  August 24, 1947