جمله و نقل قول  کنت نربرن

جملات زیبا کنت نربرن - عشق زمان خود، فصل خود، و دلایل خود را برای آمدن و رفتن دارد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  July 03, 1946