جمله و نقل قول  الوین تافلر

جملات زیبا الوین تافلر - دانش، دموکراتیک ترین منبع قدرت است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  October 04, 1928
وفات:   June 27 , 2016