جمله و نقل قول  فیدل کاسترو

جملات زیبا فیدل کاسترو - کسانی که توانایی مبارزه کردن برای دیگران را ندارند، هرگز قادر به مبارزه کردن برای خود نخواهند بود

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   کوبا
تولد:  August 13, 1926
وفات:   November 25 , 2016