جمله و نقل قول  رابرت کیوساکی

جملات زیبا رابرت کیوساکی - بازندگان، کسانی هستند که از باختن ترس دارند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  April 08, 1947