جمله و نقل قول  جملات عاشقانه

جملات زیبا فردریش نیچه - ما عاشق زندگی هستیم، نه بخاطر اینکه به زندگی کردن عادت کردیم بلکه به این خاطر که به عاشق بودن عادت کردیم

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   آلمان
تولد:  October 15, 1844
وفات:   August 25 , 1900