جمله و نقل قول  ویکتور هوگو

جملات زیبا ویکتور هوگو - نظرات خود را عوض کن، به اصول خود پایبند بمان؛ برگ های خود را عوض کن، ریشه های خود را دست نخورده نگه دار

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   فرانسه
تولد:  February 26, 1802
وفات:   May 22 , 1885