جمله و نقل قول  ارسطو

جملات زیبا ارسطو - در همه جنبه های طبیعت، چیزی شگفت انگیز وجود دارد

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان