بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   تبت
تولد:  July 06, 1935