جمله و نقل قول  دالایی لاما

جملات زیبا دالایی لاما - عشق و دوستی ضرورت هستند، نه تجملات. بدون آنها، بشریت نمی تواند زنده بماند

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   تبت
تولد:  July 06, 1935