جمله و نقل قول  سیدنی شلدون

جملات زیبا سیدنی شلدون - یک برگه سفید کاغذ، شیوه خداوند برای گفتن اینست که خدا بودن چقدر سخت است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 11, 1917
وفات:   January 30 , 2007