جمله و نقل قول  جملات موفقیت

جملات زیبا زیگ زیگلار - شما نمی توانید با پوشیدن لباس ناکامی، از نردبان موفقیت بالا روید

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 06, 1926
وفات:   November 28 , 2012