جمله و نقل قول  جملات عاشقانه

جملات زیبا ویکتور هوگو - دوست داشتن کسی دیگر، دیدن چهرۀ خداست

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   فرانسه
تولد:  February 26, 1802
وفات:   May 22 , 1885