جمله و نقل قول  جملات آزادی

جملات زیبا چارلز دیکنز - من فقط می خواهم آزاد باشم... پروانه ها آزاد هستند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   انگلیس
تولد:  February 07, 1812
وفات:   June 09 , 1870