جمله و نقل قول  زیگی مارلی

جملات زیبا زیگی مارلی - استفاده از ابزار سیاسی برای تغییرات اجتماعی جواب نخواهد داد

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   جامایکا
تولد:  October 17, 1968