جمله و نقل قول  میگل د سروانتس

جملات زیبا میگل د سروانتس - هیچ وقت درخواست چیزی را نکن که خودت قدرت بدست آوردنش را داری

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   اسپانیا
تولد:  September 29, 1547
وفات:   April 23 , 1616