جمله و نقل قول  ارسطو

جملات زیبا ارسطو - کوچکترین انحراف اولیه از حقیقت، بعدها هزار برابر می شود

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان