جمله و نقل قول  سایمون سینک

جملات زیبا سایمون سینک - قهرمانان کسانی نیستند که همیشه برندۀ مسابقات می شوند. قهرمانان کسانی هستند که بیرون می روند و تلاش می کنند. و دفعۀ بعد بیشتر تلاش می کنند. و دفعۀ بعد حتی بیشتر هم تلاش می کنند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   انگلیس
تولد:  October 09, 1973