جمله و نقل قول  جملات موفقیت

جملات زیبا شارل دو مونتسکیو - من مشاهده کرده ام که برای موفق شدن در جهان، باید مثل یک احمق به نظر برسی ولی عاقل باشی

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   فرانسه
تولد:  January 18, 1689
وفات:   February 10 , 1755