جمله و نقل قول  جملات عاشقانه

جملات زیبا جانی دپ - تنها مخلوقاتی که به اندازه کافی تکامل یافته اند تا عشق ناب را منتقل کنند، سگ ها و کودکان هستند

بیوگرافی

حرفه :   بازیگر
ملیت :   آمریکا
تولد:  June 09, 1963