جمله و نقل قول  جملات پول و ثروت

جملات زیبا ناپلئون بناپارت - مطمئن ترین راه برای فقیر ماندن، اینست که آدم با صداقتی باشی

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   فرانسه
تولد:  August 15, 1769
وفات:   May 05 , 1821