جمله و نقل قول  بیل گیتس

جملات زیبا بیل گیتس - اولین قانون هر تکنولوژی که در تجارت استفاده می شود اینست که اضافه نمودن اتوماسیون به فعالیت های اجرایی اثربخش، بازدهی را افزایش خواهد داد. دومین قانون اینست که اضافه نمودن اتوماسیون به فعالیت های ناکارآمد، عدم بازدهی را افزایش خواهد داد

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  October 28, 1955