جمله و نقل قول  پائولو کوئیلو

جملات زیبا پائولو کوئیلو - نویسندگی یعنی به اشتراک گذاری. این بخشی از ذات انسان است که بخواهد مسائل را به اشتراک بگذارد؛ افکار، ایده ها، عقاید

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   برزیل
تولد:  August 24, 1947