جمله و نقل قول  وارن بنیس

جملات زیبا وارن بنیس - مدیر وضع موجود را می پذیرد. رهبر آن را به چالش می کشد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  March 08, 1925
وفات:   July 31 , 2014