جمله و نقل قول  بیتلز

جملات زیبا بیتلز - دوست من، زندگی بسیار کوتاه است و وقتی برای های و هوی و دعوا کردن نیست

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   انگلیس