جمله و نقل قول  سیدنی شلدون

جملات زیبا سیدنی شلدون - تسلیم نشو. آدم های منفی باف زیادی هستند که سعی خواهند کرد تو را دلسرد کنند. به آنها گوش نده. تنها کسی که می تواند مجبورت کند تسلیم شوی، خودت هستی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 11, 1917
وفات:   January 30 , 2007