جمله و نقل قول  ویرژیل

جملات زیبا ویرژیل - خیلی به ظاهر اعتماد نکن

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   روم