جمله و نقل قول  وارن بافت

جملات زیبا وارن بافت - ریسک از این ناشی می شود که ندانی چه کار داری می کنی

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  August 30, 1930