جمله و نقل قول  سقراط

جملات زیبا سقراط - بدان یک زندگی پر مشغله قطعا بی حاصل است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان