جمله و نقل قول  افلاطون

جملات زیبا افلاطون - اگر مبارزه ما همراه با ایمان باشد، دو برابر مسلح هستیم

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان