جمله و نقل قول  جملات مرگ

جملات زیبا میگل د سروانتس - تا موقع مرگ، همه اش زندگی است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   اسپانیا
تولد:  September 29, 1547
وفات:   April 23 , 1616