جمله و نقل قول  جملات رویا

جملات زیبا جبران خلیل جبران - به رویاها اعتماد کن، چرا که در آنها دروازۀ ورود به ابدیت نهفته است

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   لبنان
تولد:  January 06, 1883
وفات:   April 10 , 1931