جمله و نقل قول  ارسطو

جملات زیبا ارسطو - افرادی که دارای بهترین صفات اخلاقی هستند بیشترین حق را برای طغیان کردن دارند، ولی بین تمام انسان‌ها آن‌ها کسانی هستند که کمتر احتمال دارد اقدام به این عمل کنند

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان