جمله و نقل قول  پائولو کوئیلو

جملات زیبا پائولو کوئیلو - زندگی همیشه موضوع انتظار کشیدن به منظور رسیدن لحظه مناسب برای اقدام کردن است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   برزیل
تولد:  August 24, 1947