جمله و نقل قول  هنری دیوید تورو

جملات زیبا هنری دیوید تورو - هیچ علاجی برای عشق وجود ندارد، به جز اینکه بیشتر عشق بورزی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  July 12, 1817
وفات:   May 06 , 1862