جمله و نقل قول  هومر

جملات زیبا هومر - به ندرت پسران شبیه به پدران خود هستند؛ بیشتر آنها بدتر هستند، و تعداد کمی بهتر از پدرانشان هستند

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   یونان