جمله و نقل قول  رابرت فریگنو

جملات زیبا رابرت فریگنو - برای روزی نقشه بریز که تمام نقشه هایت شکست بخورند، وقتی که کسانی که بهشان اعتماد داری به تو خیانت کنند، وقتی که یقین تو مثل تخم مرغی گندیده تَرَک بخورد و در طوفان تنها هستی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  January 01, 1947