جمله و نقل قول  جک لندن

جملات زیبا جک لندن - زندگی همیشه این نیست که کارت های خوب را در اختیار داشته باشی، بلکه بعضی وقت ها باید کارت های بد را به خوبی بازی کنی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  January 12, 1876
وفات:   November 22 , 1916