جمله و نقل قول  بودا

جملات زیبا بودا - تنبلی مسیری کوتاه به سمت مرگ و سخت کوشی راه زندگی است

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   نپال