جمله و نقل قول  زیگموند فروید

جملات زیبا زیگموند فروید - انسان بسیار دیوانه است وقتی که عاشق است

بیوگرافی

حرفه :   روانشناس
ملیت :   اتریش
تولد:  May 06, 1856
وفات:   September 23 , 1939