جمله و نقل قول  رابرت فریگنو

جملات زیبا رابرت فریگنو - بیشتر جنگ ها با دروغی شروع می شوند. جنگ های خوب، جنگ های بد، آنها همه با دروغی شروع می شوند، و صلحی که بعد از آن می آید، آن وعده های بخشش و همکاری و عدالت برای همگان... آنها هم دروغ هستند، دروغی در پوشش امید

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  January 01, 1947