جمله و نقل قول  جرج برنارد شاو

جملات زیبا جرج برنارد شاو - پادشاهان متولد نمی شوند؛ آنها از طریق توهم ساختگی به وجود می آیند

بیوگرافی

ملیت :   ایرلند
تولد:  July 26, 1856
وفات:   November 02 , 1950