جمله و نقل قول  مندی هیل

جملات زیبا مندی هیل - گاهی اوقات باید بدون بعضی افراد به راهت ادامه دهی. اگر آنها قرار باشد در زندگیت باشند، خودشان را به تو می رسانند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا