جمله و نقل قول  جملات رویا

جملات زیبا لس براون - بسیاری از افراد شهامت زندگی کردن رویاهای خود را ندارند چون که از مردن می ترسند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 17, 1945