جمله و نقل قول  الوین تافلر

جملات زیبا الوین تافلر - بی سوادان قرن بیست و یکم کسانی نخواهند بود که نمی توانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی خواهند بود که نمی دانند چگونه یاد بگیرند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  October 04, 1928
وفات:   June 27 , 2016